Рекламация и връщане на продукти

В 14-дневен срок от получаването на стоката имате право да върнете закупения продукт при условие, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана. Връщане и замяна не се прави при изработка по проект на клиента.
Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 5 работни дни след заявката на клиента и при извършен оглед за установяване на несъответствието.

В случай на рекламация, връщане или отказ на поръчка, цената се възстановява по начина, по който е била платена. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.